top of page

โครงการ "ตลาดผักสวนครัว"เด็กๆ จบการเรียนรู้หน่วย "พืช" และประมวลผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม "ตลาดผักสวนครัว" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยในเทอม 1 ปีการศึกษา 2565 เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมและเพาะเมล็ดพันธุ์ ไปจนถึงการปลูกและดูแลพืช ตลอดจนถึงการปลูกและดูแลพืชอื่นๆ ภายในโรงเรียน ซึ่ง ในงานตลาดผักสวนครัว เด็กๆ จึงช่วยกันจัดเตรียมชุดผักกรีนโอ๊ค ตะไคร้ ข่า วุ้นใบเตยใส่มัลเบอร์รี่ กล้วยหอม และน้ำกระเจี๊ยบ เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษของพวกเราชาวกรีนเฮาส์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย รายได้ส่วนหนึ่งเด็กๆ ตั้งใจนำไปซื้อวัตถุดิบสำหรับทำขนมเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ต่อไป
Comments


bottom of page