top of page
LINE_ALBUM_211204_114.jpg

การรับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2567 

 

โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต รับสมัครผู้เรียนที่มีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

​​

  • ชั้นอนุบาล 1 ช่วงอายุ 3-4 ขวบ

  • ชั้นอนุบาล 2 ช่วงอายุ 4-5 ขวบ

  • ชั้นอนุบาล 3 ช่วงอายุ 5-6 ขวบ

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตลอดการเปิดภาคเรียนที่ 1  

 

การเยี่ยมชมโรงเรียน

ผู้ปกครองที่สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน กรุณาทำการนัดล่วงหน้าเพื่อความสะดวกของท่าน

bottom of page