top of page

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 คุณครูและนักเรียนร่วมรำลึกถึงพระคุณของครูในวันพิเศษนี้ พร้อมทำกิจกรรมร้อยมาลัยดอกไม้ วาดรูประบายสี เล่าเรื่องราวประวัติบุคคลสำคัญในการศึกษาของชีวิตเด็ก ๆ และของโรงเรียนของเรา

Comments


bottom of page