top of page

ศึกษาดูงาน Laguna Phuket Marathon

ใน

ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต เข้าร่วมเป็น "โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต" โดยได้บรรจุหน่วยการเรียนรู้เรื่อง MICE City เป็นหนึ่งในหน่วยการเรียนรู้หลักของการเรียนปีการศึกษานี้ ทำให้เด็กๆ มีโอกาสไปศึกษาการจัดการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ลากูน่า ภูเก็ต เรียนรู้ทุกองค์ประกอบของการจัดกิจกรรม ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย การวางแผน และการดำเนินการ ได้เห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมและสังคมที่มักจะมีบทบาทสำคัญต่อการจัดงานในระดับสากล อีกทั้งยังได้พูดคุยกับพี่ๆ นักข่าวและช่างภาพอีกด้วย


ที่สำคัญ พวกเราได้รู้จักเรื่อง Sponsorship ซึ่งจัดเป็นหัวใจหลักของงานอีเว้นท์ที่จะขาดไม่ได้ เป็นคำศัพท์ที่เราจะได้กลับมาทำงานต่อยอดกันต่อไป การศึกษางานครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
Comentarios


bottom of page