top of page

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 พวกเราชาวกรีนเฮาส์ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ที่ยังคงไว้ซึ่งความอบอุ่นและความเรียบง่ายที่มีคุณค่า แต่ในปีนี้มีความพิเศษ เพราะเด็กๆ มีบทบาทเป็น "นักจัดงาน MICE" คือ เป็นผู้จัดงาน วางแผนงาน วางแผนกิจกรรมต่างๆ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องต่อการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมการศึกษา Phuket Model


ในการจัดงาน วันไหว้ครู เด็กๆ เป็นทั้ง พิธีกร นักแสดง ฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ต่างคนต่างได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของแต่ละบทบาท เพื่อนำมาถึงความสำเร็จของงานในภาพรวม ส่วนคุณครูมีหน้าที่ไกด์และแนะนำ เคารพในความคิดเห็นและการตัดสินใจของเด็กๆ เชื่อมั่นในทักษะและสมรรถนะของเด็กแต่ละคน ดังนั้นความสำเร็จของการจัดงานไหว้ครูของเราในปีนี้ จึงไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่ความสมบูรณ์แบบของพิธีการ แต่อยู่ในความตั้งใจและความเอาใจใส่ในทุกๆกระบวนการที่เด็กๆ ตั้งใจทำให้คุณครู
Comments


bottom of page