top of page

พิธีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2565

Updated: Jul 7, 2023


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต ได้จัดพิธีจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทุกคน โดยในงานมีการแสดงของนักเรียน ทั้งการเต้นประกอบเพลง การแสดงละคร การโชว์ดนตรี และที่สำคัญคือการมอบของขวัญที่ร่วมทำโดยนักเรียนทุกคน เพื่อให้เป็นของที่ระลึกแก่นักเรียนรุ่นที่จบการศึกษา ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำคัญของโรงเรียนของเรา สุดท้ายยังได้มีการร่วมสนุกเนื่องในประเพณีสงกรานต์กับการเล่นน้ำอีกด้วยComments


bottom of page