top of page

กิจกรรม วันลอยกระทง


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม วันลอยกระทง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยมีทั้งการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการทำขนมไทย


Comments


bottom of page