top of page

กิจกรรม "กีฬาครอบครัวสัมพันธ์"


เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต จึงได้จัดกิจกรรม "กีฬาครอบครัวสัมพันธ์" เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว รวมถึงระหว่างโรงเรียนและครอบครัว ผ่านกิจกรรมสันทนาการหลากหลาย ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการตามวัยมาใช้ในชีวิตจริง โดยมีกิจกรรม เช่น เกมหาขุมทรัพย์ เป่าเรือใบไม้ไผ่ หั่นผัก วิ่งวิบาก สร้างกระโจม เต้นออกกำลังกาย เป็นต้น
Comments


bottom of page