top of page

กิจกรรมทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต


คุณครูและนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนภูเก็ตในสมัยอดีตComments


bottom of page